Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Over EdgeFund

Doel van EdgeFund is om een hoog rendement te behalen waarbij het marktrisico wordt geminimaliseerd. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door het toepassen van arbitragemethoden waarbij alle posities (zowel gekocht als verkocht) worden afgedekt. EdgeFund streeft ernaar om een bruto rendement van 5% per maand te behalen wat neerkomt op een jaarlijks rendementsdoel van 60%.

Trots op onze resultaten

40%
jaarlijkse target
103.59%
Totaalresultaat 2021 en 2022
5%
maandelijkse target
7.22%
Maximale drawdown

Onze strategieën

EdgeFund is een dynamisch fonds dat gebruikmaakt van diverse strategieën. Hieronder volgt een uitleg van de strategieën die we toepassen. Doordat het fonds dynamisch is, kunnen we de juiste strategie op de juiste marktsituatie toepassen.

Kenmerken

EdgeFund is een open-end fonds voor gezamenlijke rekening.

Belegginsstrategie: Volatility premium (delta-neuraal) op de S&P500

Manager: Edge Capital Management B.V.

Bewaarder: Stichting bewaring Edge Capital EdgeFund

Bank: Bank Frick & Co. AG

Fonds Administrator: Bolder Fund Services B.V.

Belangrijke voorwaarden van het fonds:
Maandelijks toe en uittreden (Uittreden voor de 15e van de maand kenbaar maken wegens afbouwen posities).
Maandelijks een overzicht (rapportage) van uw participatie.

Participeren:
Minimale deelname: € 100.000,-
Uitbreiden en gelden onttrekken: € 10.000,- (Onttrekkingen zijn slechts toegestaan mits de deelnemer voor ten minste € 100.000,- aan participaties aanhoudt).

Inschrijven: Via deze formulieren

Fonds kosten

Edgefund werkt alleen met een vaste management fee van 2% per jaar en winstdeling, in tegenstelling tot de meeste andere fondsbeheerders, berekenen we geen kosten voor het creëren en onderhouden van het fonds aan de fondsdeelnemers. Dit zorgt voor een optimaal rendement.

Winstdeling:

De Beheerder berekend een winstdeling van 25% gebaseerd op het zogeheten ‘’high water mark principe’’.

High water mark:

Een high watermark refereert aan de hoogste waarde die een beleggingsfonds of vermogensbeheerder heeft behaald. De term wordt vaak gebruikt in de context van de compensatie van een fonds- of vermogensbeheerder die prestatieafhankelijk is.

Een kostenstructuur met een high-water mark houdt in dat de provisiekosten van een fondsmanager of vermogensbeheerder alleen over nettoresultaten worden gerekend. De vergoeding wordt dan berekend over het gedeelte nadat verliezen uit het verleden zijn teruggewonnen. Dit voorkomt dat de fondsmanager of vermogensbeheerder vergoedingen verkrijgt uit een volatiele prestatie.

Bijvoorbeeld, stel dat een fondsmanager, na het behalen van een hoogste piek van €75.000, verlies maakt in jaar 1 en vervolgens een winst van €100.000 maakt in jaar 2. De fondsmanager heeft daarmee niet alleen de high-water mark behaald, maar heeft deze overtroffen met €25.000 (€100.000 – €75.000). De fondsbeheerder krijgt dan over dit bedrag een bepaalde vergoeding uitbetaald.

De winstdeling wordt op maandbasis achteraf berekend. Het High Water mark niveau wordt ook per maand bepaald.

Rendementen

DD%

7.22%

Historische hersteltijd

31 dagen

Std Dev

4,13%

2022 (niet cumulatief)

20.86%

Afgelopen 12 maanden

30.58%

Algemene disclaimer rendementen:

Bolder Funds Services BV (administrator) berekend per maand de resultaten van het fonds. De bovenstaande resultaten zijn voor aftrek van de 25% winstdeling. De rendementen vanaf 1 december 2021 zijn de daadwerkelijke resultaten van het fonds. De rendementen voor 1 december 2021 zijn rendementen bepaald op de testen die wij hebben uitgevoerd. Deze rendementen zijn dus ook geen indicatie voor toekomstige rendementen.