Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Funding Arbitrage

De strategie werkt op cryptofutures en spotcontracten in de CeFi (Centralized Finance)-ruimte, gericht op het genereren van absoluut rendement zonder marktrisico, wat betekent dat de winstgevendheid van de strategie niet wordt beïnvloed door opwaartse of neerwaartse bewegingen van de markt. Om dit te bereiken, doet het beleggingsteam aan arbitragehandel. Arbitrage bestaat uit het gelijktijdig kopen en verkopen van dezelfde munt op verschillende beurzen of via verschillende derivaten. Binnen deze strategie wordt gebruik gemaakt van perpetual futurescontracten die het probleem van het doorrollen van de futures na afloop vermijden. 

Deze methode maakt gebruik van twee factoren: 

  • Financieringstarieven: dit zijn betalingen die worden uitgewisseld tussen long- en short-houders op perpetual futures (in de meeste beurzen veranderen deze tarieven elke 8 uur). Wanneer de financieringspercentages positief zijn, ontvangen de short-holders dat percentage op de grootte van de positie, terwijl de long-holders dat percentage betalen. Vice versa voor negatieve financieringspercentages. 
  • Verspreid in de prijs tussen de spot en de perpetual. Hier is het een uitbreiding op het concept van cash and carry van de TradFi (Traditional Finance) die profiteert van prijsverschillen tussen futures en spotcontracten, die naar de vervaldatum zullen convergeren. Omdat er op de perpetuals geen expiratiedatum staat, heeft de cash and carry hier een kortere looptijd.

De Execution Engine scant voortdurend de markt om de prijsverschillen te identificeren die passen bij gunstige financieringspercentages op het perpetual contract.

Dit is een strategie

Dit is een strategie die het meest profiteert tijdens bullmarkten, wanneer de vraag groter is en shortposities op perpetuals hogere vergoedingen worden betaald. Hoewel de beurzen een hogere hefboomwerking bieden, loopt de strategie met een totale blootstelling aan de markt tot 5 keer de investering. Dit wordt gedaan om een veilig margeniveau te behouden en marge beschikbaar te houden als buffer om margestortingen en liquidatie van de posities te voorkomen. Terwijl de uitvoering van de transacties wordt geautomatiseerd via een API, algoritmen die de markt screenen op de voorwaarden om de afgedekte posities te betreden, wordt het margeniveau van de rekening 24 uur per dag, 7 dagen per week actief gecontroleerd door het beleggingsteam. In het geval van een verslechtering van het margeniveau, zou de handelaar of algo beginnen met het gedeeltelijk sluiten van de afdekkingen op de munten met een hogere blootstelling.

Het team

Het team houdt toezicht zowel voor marge controledoeleinden als om ervoor te zorgen dat alle posities goed worden afgedekt tussen futures en spot. Het kan gebeuren dat terwijl de orders aan beide kanten van de markt worden verzonden, sommige slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, wat resulteert in een gedeeltelijke blootstelling, hetzij op de futures of op de sport posities. Met constante monitoring en algoritmische waarschuwingen gecodeerd in de Execution Engine, staat het team klaar om in te grijpen in geval van discrepanties in de blootstelling. De Execution Engine kan ook automatisch ingrijpen in het geval van verkeerde posities en geautomatiseerde margeoverdrachten tussen rekeningen uitvoeren, in het geval van handelsactiviteit tussen twee beurzen (dit is van toepassing wanneer sommige beurzen betere voorwaarden bieden op spotmarkten en andere op future markten).

De gemiddelde prestatie

Het gemiddelde behaalde rendement op jaarbasis ligt tussen 50 en 80%, afhankelijk van het marktsentiment, zonder directioneel risico.

De enige risico’s met betrekking tot deze strategie zijn de gedeeltelijk niet-afgedekte blootstellingen en het tegenpartijrisico, dat wil zeggen het in gebreke blijven van de beurs, en dus verlies van de gestorte belegging. De manier waarop we dit kleine risico beperken, is door de meest gekapitaliseerde en meest erkende beurzen te selecteren terwijl de handel wordt uitgevoerd en gespreid over deze verschillende beurzen, waardoor de concentratie van het tegenpartijrisico zelf verder wordt verminderd.

Het grootste deel van de handelsactiviteit wordt uitgevoerd op de meest liquide en gekapitaliseerde cryptoinstrumenten, wat aan de ene kant hoge volatiliteit in de portefeuille voorkomt en de noodzaak om in te grijpen om de marge opnieuw in evenwicht te brengen verkleint, en aan de andere kant zorgt het voor een betere schaalbaarheid van de strategie die plaats biedt aan een maximale investering van 50 miljoen.

Contact

Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout