Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Uitbreiden van ons team

Stap 1

Het aantrekken van een sales medewerker. Dit zou op korte termijn de verkoop van producten moeten bevorderen waardoor er een exponentieel effect zou moeten ontstaan in het vermogen onder beheer van de huidige producten.

Stap 2

Een groter kantoor betrekken en het aantrekken van een interne compliance officer en een riskmanager.

Doel

Ons uiteindelijke doel is om onze fondsen aan te melden bij de AFM voor een volledige vergunning. Hiervoor zullen we intern een compliance officer en een riskmanager moeten aantrekken. Met deze uitbreidingen zal onze huidige werkplek niet meer voldoen en zullen we moeten uitkijken naar een groter kantoor.

Benodigd kapitaal en prognose

€ 168.000,-.

In onze liquiditeitsprognose begroten we stap 1. Stap 2 kan gerealiseerd worden als stap 1 het gewenste effect heeft.