Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Yield Farming

De strategie vindt plaats in de DeFi (Decentralized Finance) omgeving.

De winstgevendheid van deze strategie vindt zijn oorsprong in traditionele financierings- en uitleenlogica’s, in combinatie met securitisatie (of collateralisatie).

AMM’s (Automated Market Makers): het automatisch vergemakkelijken van de uitwisseling van digitale activa, door liquiditeitspools te bieden waarbij de liquiditeitsverschaffer wordt gestimuleerd om activa aan de pool te leveren.

Door liquiditeit aan de AMM-pools te verstrekken, krijgen we toegang tot een hefboomwerking tot 6 keer de investering.

Een voorbeeld: we creëren twee blootstellingslijnen: aan de ene kant lenen we stable coin met hefboomwerking, om long exposure te nemen op BNB of ETH (we leveren aan de pool), aan de andere kant lenen we BNB of ETH met hefboomwerking, waardoor een korte blootstelling die de blootstelling aan de aanbodzijde compenseert.

Door dit te doen, worden we beloond uit de pool voor het verstrekken van liquiditeit met hoge opbrengsten dankzij de hefboomposities. Aan de andere kant genereren onze posities op BNB of ETH positieve prestaties, zolang de munt een lage prijsvolatiliteit heeft.

Gezien de herbalancering die de pool toepast om de verhouding tussen de tokens op zijn plaats te houden, boven een bepaalde drempel van beweging in prijspercentage, nemen we gedeeltelijk niet-afgedekte posities aan die zullen resulteren in een korte blootstelling als de prijs stijgt en een lange blootstelling als de prijs omlaag gaat. Dit is het concept van permanent verlies dat wordt toegepast op de AMM-pools, dat door onze systemen wordt gemanaged door de inventaris op de markt te brengen met dynamische extra afdekkingen op perpetual contracten.

Op deze manier slagen we erin om de algehele prestaties van de strategie te optimaliseren, omdat we de gevolgen van tijdelijk verlies gedeeltelijk compenseren, terwijl we tegelijkertijd profiteren van de voordelen die uit de liquiditeitspool komen.

Het geschatte jaarlijkse rendement ligt op 40-80%.

Contact

Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout