Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Hier is een uitleg van hoe marktneutrale swap-arbitrage werkt:

Identificeren van renteverschillen: Wij identificeren prijsverschillen of discrepanties tussen rentes. Deze verschillenkunnen ontstaan door factoren zoals veranderingen in rentetarieven, marktverwachtingen of kredietomstandigheden.

Creëren van een marktneutrale positie:

De strategie omvat het creëren van een marktneutrale positie door gelijktijdig transacties aan te gaan die elkaar compenseren. Dit betekent dat er tegelijkertijd een long (koop) en een short (verkoop) positie wordt ingenomen op de posities. Het idee is om de blootstelling aan rentebewegingen in evenwicht te brengen.

Benutten van prijsinefficiënties:

Door tegelijkertijd long- en short-posities aan te houden, streven wij ernaar winst
te maken uit de relatieve verkeerde prijsstelling van vergelijkbare rentes. Dit kan het benutten van verschillen in rendementen, krediet spreads of andere relevante factoren omvatten.

Minimaliseren van marktrisico:

Het marktneutrale aspect van de strategie is cruciaal. Het doel is om blootstelling aan algemene marktbewegingen te minimaliseren. In plaats daarvan ligt de focus op het vastleggen van potentiële prijsverschillen tussen specifieke rentes.
Risicobeheer: Ondanks het marktneutrale karakter zijn er nog steeds risico’s verbonden aan de strategie.
Rentebewegingen, of onverwachte veranderingen in marktomstandigheden kunnen de strategie beïnvloeden.
Risicobeheertechnieken, zoals stop-loss orders of het bepalen van de positiegrootte, worden altijd toegepast om mogelijke verliezen te beperken.

Monitoren en Aanpassen van Posities:

Onze tradingdesk houdt actief toezicht op de prestaties van hun marktneutrale rente-arbitrageposities. Aanpassingen kunnen worden gedaan in reactie op veranderingen in marktomstandigheden of als onderdeel van een voortdurende strategie om rendementen te optimaliseren.
Deze benadering vereist een diepgaand begrip van rentemarkten, afgeleide instrumenten en principes van risicobeheer. Bovendien kunnen geavanceerde financiële modellering en analyses worden gebruikt om potentiële kansen te identificeren en de effectiviteit van de marktneutrale strategie te beoordelen.