Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Volatility Risk Premium

Het VPF verkoopt de opties op basis van onze eigen kwantitatieve modellen. We richten ons op ‘dure’ opties waar de vraag naar bescherming hoog is wat resulteert in aantrekkelijke premies. We kunnen zowel ongedekte als gedekte opties verkopen. Bij het verkopen van een optie wordt delta-hedging toegepast door long- of shortposities te nemen in het onderliggende instrument van de optie om de directionele blootstelling af te dekken en om de volatiliteit van het rendement te verminderen. We gebruiken hiervoor ETF’s, CFD’s en/of futures. Tijdens een herbalanceringsproces kunnen geschreven opties worden gesloten door dezelfde optie te kopen of door het kopen van een vergelijkbare optie op hetzelfde onderliggende instrument zoals bepaald door het kwantitatieve model.

De premies die ontvangen worden uit de verkoop van put- en callopties kunnen geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door de bedragen die uitbetaald moeten worden. Er wordt naar gestreefd om een optiestrategie zo uit te voeren dat de ontvangen premies hoger uitvallen dan de bedragen die worden uitbetaald inclusief eventuele winsten of verliezen uit afdekactiviteiten.

De volatiliteitsrisicopremie is het verschil tussen de impliciete volatiliteit en de gerealiseerde volatiliteit. Wanneer de impliciete volatiliteit hoger is dan de gerealiseerde volatiliteit eisen beleggers een hoger rendement voor het dragen van het risico van volatiele activa dan wat historisch is gerealiseerd. Als de impliciete volatiliteit lager is dan de gerealiseerde volatiliteit zijn beleggers bereid een lager rendement te accepteren voor het aanhouden van volatiele activa dan wat historisch is gerealiseerd.

Binnen de strategie is er een keuze uit drie op opties gebaseerde strategieën die allemaal kunnen worden toegepast op de S&P 500. Alle strategieën hebben als gemeenschappelijke basis shorting-opties waardoor we ons op een vooraf gedefinieerde premie kunnen richten.

→ lage correlatie tussen de 3 strategieën
→ diversificatie in de aanpak per strategie
→ verschillende termijnstructuur in elke strategie


1. 40 DTE (days-to-expiry) strangles (of straddles) strategie. Deze strategie wordt toegepast afhankelijk van de huidige volatiliteit op de markt. De verkochte opties worden afgedekt door het hedgen van de delta met ES-futures zodat de winst- en verliesbewegingen van de opties zo nauwkeurig mogelijk worden nagebootst. We werken met weekcontracten dus aan het eind van elke week worden de posities gesloten.


2. 0 DTE intraday iron condor-strategie. Deze strategie wordt alleen toegepast tijdens de Amerikaanse handelssessie met posities die worden geopend op basis van een volledig op regels gebaseerde benadering. Hierbij wordt rekening gehouden met de uren vóór afloop en de huidige volatiliteit op de markt. Elke iron condor wordt beheerd met een stop loss op basis van de verwachte gewonnen premie.


3. Close 45 DTE-strangles strategie. Deze strategie selecteert de dichtstbijzijnde 45 DTE-strangles op basis van de optimale IVR (Implied Volatility Rank) en delta’s. Posities worden gesloten bij winstneming op 50% van het krediet. Bij verlies worden posities doorgeschoven naar de volgende periode of aangepast om de deltablootstelling te verlagen en de bètablootstelling van de totale portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen.